Kalkulator

Skorzystaj z tego kalkulatora, aby oszacować koszt notariusza lub prowizji od nieruchomości

Opłaty notarialne zależą od wartości nieruchomości.

Taksa notarialna ustalana jest w zależności od wartości nieruchomości. Wysokość opłat do uiszczenia będzie również zróżnicowana w zależności od rodzaju aktu notarialnego, a także liczby odpisów aktu, które należy sporządzić. Prowizja agencji nieruchomości również opiera się na wartości nieruchomości, a prowizja ta zazwyczaj stanowi procent wartości nieruchomości. W przypadku hipoteki opłata sądowa od wniosku o wpis nieruchomości do księgi wieczystej jest stała, niezależnie od wartości nieruchomości.
 

Wysokość opłat za akt notarialny zostanie obliczona na podstawie

  • Wartości nieruchomości

Odpowiedź: Wartość nieruchomości będzie brana pod uwagę przy obliczaniu opłaty za akt notarialny. Im wyższa wartość nieruchomości, tym wyższe opłaty są wymagane do sfinalizowania transakcji. Notariusz weźmie również pod uwagę wszelkie dodatkowe usługi, które mogą być niezbędne do sfinalizowania aktu, takie jak obecność przy podpisywaniu dokumentu. Wszystkie te czynniki należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu opłaty za akt notarialny.

Notariusz weźmie również pod uwagę wszelkie dodatkowe opłaty, które mogą być konieczne, takie jak koszty podróży i inne wydatki.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, notariusz określi wysokość opłaty za akt notarialny w oparciu o wartość nieruchomości, wszelkie wymagane usługi dodatkowe oraz wszelkie dodatkowe opłaty, takie jak opłata za każdy podpis. Notariusz musi upewnić się, że wszystkie podpisy zostały prawidłowo podpisane i poświadczone przez świadków, aby kwalifikować się do opłat za akt notarialny. Ponadto notariusz może zażądać podpisania lub przedstawienia dodatkowych dokumentów w celu ułatwienia procesu podpisywania. Notariusz może również wziąć pod uwagę złożoność dokumentu przy ustalaniu opłat za akt notarialny.

Notariusz musi upewnić się, że wszystkie dokumenty związane z transakcją majątkową są w porządku i doradzić w sprawie wszelkich dodatkowych wymagań. Dokonają również przeglądu dokumentów, aby upewnić się, że wszystkie strony znają warunki przed podpisaniem umowy. Na koniec notariusz sprawdzi wszelkie rozbieżności lub pominięcia w dokumentacji i upewni się, że wszystkie zaangażowane strony mają prawidłowe informacje. Ten dokładny proces sprawdzania gwarantuje, że dokumenty są prawnie wiążące iw razie potrzeby można je wykorzystać w sądzie.

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.